Október 6. – Tizenhárom Aradon, egy Pesten

Sajo Annamaria - 2008. október 5.

Egyszer azt mondta egy tizenhat éves diák, kötelessége lenne mindenkinek betéve tudnia tizenhárom nevet. Az aradi vértanúkét. E tizenhárom névhez pedig hozzásorolhatunk még egyet, gróf Batthiány Lajos miniszterelnökét. Október hatodikán, kivégzésük napján rájuk emlékezünk.

A szabadságharc leverése után kezdetét vette a megtorlás. Irányításával báró Julius Jakob Haynau táborszernagyot bízta meg a Kétfejű Sas. Azt az embert, aki tartalmas, kegyetlen pályafutást mondhatott magáénak. Itáliában szerezte hírnevét, mikor Brescia városának lázadását kivégzésekkel és vesszőzéssel honorálta. Erről kapta a „bresciai hiéna” nevet. Most pedig szabad kezet az Udvartól. Szolgálatának a következő irányvonallal látott neki „Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen mód intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak”

A megtorlás több hullámban, eltérő büntetésekkel zajlott. A közkatonákat és altiszteket „csak” besorozták a császári seregbe. 40- 50 ezer embert, több évre. A tisztekre és politikusokra azonban keményebb bánásmód várt. Haynau először rögtönítélő bíróság elé akarta állíttatni őket, de az új birodalmi szabályozás értelmében kénytelen volt valódi eljáráson elítéltetni őket. Sortűz és bitófa elé. A kiemelt embereknek pedig kiemelt napot szánt.

Október hatodika a bécsi forradalom első évfordulója volt. Azé a napé, mikor a felbőszült nép lámpaoszlopra akasztotta Latour hadügyminisztert. Haynau erről emlékezett meg egy évvel később a tizenhárom katonai vezető és a miniszterelnök kivégzésével. Az Udvar így egy nap alatt megszabadult a függetlenedni vágyó, alkotmányos Magyarország politikai jelképétől és gyakorlati védelmezőitől. A vádpontok a következők voltak: a katonai vezetők harcoltak a támadó nemzetiségi- és császári seregek ellen, Batthiány státusza, főnemes létére a császárral való politikai szembeszállása pedig önmagában elég indíték volt a halálra. Más kérdés, hogy adott körülmények között törvényesen cselekedtek.

1848 tavaszán ugyanis V. Ferdinánd, a gyengeelméjű Habsburg- uralkodó átadta a magyarországi ügyek intézését István nádornak. Ő nevezte ki Batthiányt az első – parlamentnek- felelős magyar kormány miniszterelnökének, ezzel pedig alkotmányos királyság lett az ország államformája. Vagyis. Magyarország ügyeit ezentúl a szakminisztériumok intézték, nem a Helytartótanács. A hozott törvényeket a királynak – Ausztria császára Magyarországon királyi rangban volt- kellett szentesítenie, de miniszteri ellenjegyzés nélkül nem voltak érvényesek. Így az áprilisi törvényeket, melyek rögzítették az ország államformáját, alkotmányos berendezkedését, az uralkodó, s így Ausztria elfogadta. December 2- án viszont új uralkodó, Ferenc József lépett a trónra, új elképzelésekkel.
A nemzetiségeket illetően állandó konfliktus volt autonómiai törekvéseik miatt. A kormány a magyarokéval egyenlő jogokat ajánlott nekik, az Udvartól viszont kampány- alkotmányt kaptak, önállóságuk madzagával.
A szabadságharc végére tehát nem csak a cári segítséggel megerősített császári csapatokkal szemben kellett védekezni, hanem a nemzetiségiekkel is. 1849 őszére pedig Világos borult e harcokra, levert magyar csapatokkal, hatalmát egyértelműsítő Udvarral, megtorló Haynauval.

Gróf Battihány Lajost először rabként szállították Ausztriába, majd Pestre vitték a táborszernagy ítéletére bízva. Ő bitófára szánta, de a miniszterelnök egy becsempészett késsel megpróbált véget vetni életének. Az orvosok azonban lelkesen küzdöttek életéért, hogy másnap meghalhasson. A nyakán lévő seb miatt küldték sortűz elé. A pesti Újépületben letérdelve, szívén kezével, „Éljen a Haza” – kiáltással halt meg. Nem egyedüliként e napon.

Tizenhárom katona ült az aradi vár börtönében. Tizenketten tábornokok, egyikük, Lázár Vilmos ezredes, mindannyian a szabadságharc vezérei. Haynau így tizenhárom bitófát ácsoltatott.

Aulich Lajos hadügyminiszterként szervezte az utolsó, kétségbeesett harcokat. Damjanich Jánosa tavaszi hadjárat legfényesebb győzelmeit aratta, míg össze nem roncsolta bokáját egy kocsi balesetben. Az akasztófához így bicegve ment. Dessewffy Arisztid a nemzetőrségben kezdte a szabadságharcot, innen emelkedett tábornokká. A fegyverletételre egy osztrák tiszt- ismerőse vette rá, kegyelmet ígérve neki. Kiss Ernőt az egész sereg vezetésére alkalmatlannak ítélve leváltották társai. A magyar alkotmányra azonban katonáival karöltve esküdött fel. Kivégzése napján Haynau nyolcvanezer forinttal tartozott neki azokból az időkből, mikor mindketten a császárt szolgálták. Knézich Károly Damjanichot választotta példaképének. Buda ostrománál csak azért nem volt jelen, mert öccse az osztrák várvédők közt szolgált. Láhner György a szabadságharc fegyverezésében is jeleskedett, Pest- Nagyvárad- Pest állomásokra telepítve a gyártás központját. Halála előtti éjszaka fuvolán játszott. Donizetti Lammermoori Lucia c. művéből a haldokló Edgar búcsúdalát. Lázár Vilmos a Középponti Magyar Vasúttársaság főpénztárosa is volt. Betegségei ellenére vívta végig a szabadságharcot. Leiningen- Westerburg Károly alig tudott magyarul, rokonai végig a császári seregben szolgáltak. Csapata a legbátrabb zászlóalj volt, katonáival közvetlen kapcsolatot ápolt. Nagysándor József hadteste jutott be először a budai várba. A hóhérnek annyit mondott. „Ma nekem, holnap neked”Poeltenberg Ernő először megtagadta a Jelasics elleni harcot, ám a kormány meggyőzte a védekezés alkotmányos jogáról. A bitófánál ennyit mondott. „Szép kis deputáció megy az Úristenhez, hogy a magyarok ügyét képviselje” Schweidel József katonaévei kezdetén jó viszonyba került Haynauval. Később a magyar alkotmányra esküdtette fel tisztjeit és Pest parancsnoka lett. Török Ignác Buda visszafoglalása után leromboltatta az osztrák erődítéseket. Utolsó éjjelén Vauban francia hadmérnök művét olvasta. Vécsey Károly alig tudott magyarul, Damjanich- csal személyes ellentéte volt, Bem József pedig hazaárulónak nevezte, amiért nem adott át neki csapatokat. Utoljára lépett a bitófához, így nem volt kitől elbúcsúznia. Odalépett hát Damjanich holttestéhez és megcsókolta kezét.

A megtorlás tehát elkezdődött. Félelmetes nyitányul szolgálva a következő éveket fémjelző Bach- rendszerhez.

Print This Post Print This Post

Hozzászólások

Hozzászólás nem lehetséges.