Általános szerződési feltételek

Tara Meditációs Center

1. Bevezetés 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) a Tara Meditációs Center (székhely: [Cím], adószám: [Adószám], a továbbiakban: “Center”) és a szolgáltatásait igénybe vevő személyek (a továbbiakban: “Résztvevő”) közötti jogviszonyokat szabályozza.

2. Szolgáltatások 2.1. A Center különféle meditációs, jóga és önismereti programokat kínál, melyekre a Résztvevők regisztrálhatnak. 2.2. A programok részletes leírását és időpontjait a Center hivatalos weboldalán és egyéb kommunikációs csatornáin tesszük közzé.

3. Regisztráció és Fizetés 3.1. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyet a Center weboldalán keresztül lehet megtenni. 3.2. A regisztráció során a Résztvevő köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni. 3.3. A programokon való részvétel díjköteles, a díjak mértékét a program leírásánál tüntetjük fel. 3.4. A fizetés banki átutalással vagy online fizetési rendszeren keresztül történik, a részvételi díjat a program kezdete előtt teljesíteni kell.

4. Lemondási Feltételek 4.1. A regisztráció lemondását írásban kell benyújtani a Center hivatalos e-mail címére. 4.2. A lemondási díj mértéke a program kezdete előtti időponttól függ:

  • Lemondás a program kezdete előtt 30 nappal: a részvételi díj 100%-a visszatérítendő.
  • Lemondás a program kezdete előtt 15-29 nappal: a részvételi díj 50%-a visszatérítendő.
  • Lemondás a program kezdete előtt 0-14 nappal: a részvételi díj nem visszatérítendő.

5. Programváltozások 5.1. A Center fenntartja a jogot a programok időpontjának, helyszínének és oktatóinak megváltoztatására. 5.2. A változásokról a Résztvevőket időben értesítjük, és lehetőséget biztosítunk a részvétel lemondására vagy áthelyezésére.

6. Adatvédelem 6.1. A Center a Résztvevők személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. 6.2. Az adatkezelési tájékoztató a Center weboldalán elérhető.

7. Felelősség 7.1. A Center nem vállal felelősséget a programokon való részvétel során esetlegesen bekövetkező sérülésekért vagy egészségkárosodásért. 7.2. A Résztvevők kötelesek saját egészségi állapotuk figyelembevételével részt venni a programokon.

8. Viselkedési Szabályok 8.1. A Résztvevők kötelesek a programok során tiszteletteljesen viselkedni, és betartani az oktatók utasításait. 8.2. A Center fenntartja a jogot a Résztvevő kizárására, amennyiben a viselkedése sérti a többi résztvevő vagy az oktatók jogait, vagy veszélyezteti a program zavartalan lefolyását.

9. Egyéb rendelkezések 9.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadók. 9.2. A Center fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására, melyről a Résztvevőket megfelelő időben értesíti.

Jelen Általános Szerződési Feltételek [Dátum]-tól érvényesek.


Tara Meditációs Center
[Cím]
[Telefonszám]
[E-mail cím]
[Weboldal URL]