Felhasználói szint vásárlása

Felhasználói szint másikat választok

Ön a Fitbox tagsági szintet választotta.

Ez egy leírás

A tagság ára HUF 11,900.00 havonta--ta.

Van kuponkódja?


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK

Fizetési információ We accept all major credit cards


Általános szerződési feltételek

Tara Meditációs Center

1. Bevezetés 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") a Tara Meditációs Center (székhely: [Cím], adószám: [Adószám], a továbbiakban: "Center") és a szolgáltatásait igénybe vevő személyek (a továbbiakban: "Résztvevő") közötti jogviszonyokat szabályozza. 2. Szolgáltatások 2.1. A Center különféle meditációs, jóga és önismereti programokat kínál, melyekre a Résztvevők regisztrálhatnak. 2.2. A programok részletes leírását és időpontjait a Center hivatalos weboldalán és egyéb kommunikációs csatornáin tesszük közzé. 3. Regisztráció és Fizetés 3.1. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyet a Center weboldalán keresztül lehet megtenni. 3.2. A regisztráció során a Résztvevő köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni. 3.3. A programokon való részvétel díjköteles, a díjak mértékét a program leírásánál tüntetjük fel. 3.4. A fizetés banki átutalással vagy online fizetési rendszeren keresztül történik, a részvételi díjat a program kezdete előtt teljesíteni kell. 4. Lemondási Feltételek 4.1. A regisztráció lemondását írásban kell benyújtani a Center hivatalos e-mail címére. 4.2. A lemondási díj mértéke a program kezdete előtti időponttól függ:
  • Lemondás a program kezdete előtt 30 nappal: a részvételi díj 100%-a visszatérítendő.
  • Lemondás a program kezdete előtt 15-29 nappal: a részvételi díj 50%-a visszatérítendő.
  • Lemondás a program kezdete előtt 0-14 nappal: a részvételi díj nem visszatérítendő.
5. Programváltozások 5.1. A Center fenntartja a jogot a programok időpontjának, helyszínének és oktatóinak megváltoztatására. 5.2. A változásokról a Résztvevőket időben értesítjük, és lehetőséget biztosítunk a részvétel lemondására vagy áthelyezésére. 6. Adatvédelem 6.1. A Center a Résztvevők személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. 6.2. Az adatkezelési tájékoztató a Center weboldalán elérhető. 7. Felelősség 7.1. A Center nem vállal felelősséget a programokon való részvétel során esetlegesen bekövetkező sérülésekért vagy egészségkárosodásért. 7.2. A Résztvevők kötelesek saját egészségi állapotuk figyelembevételével részt venni a programokon. 8. Viselkedési Szabályok 8.1. A Résztvevők kötelesek a programok során tiszteletteljesen viselkedni, és betartani az oktatók utasításait. 8.2. A Center fenntartja a jogot a Résztvevő kizárására, amennyiben a viselkedése sérti a többi résztvevő vagy az oktatók jogait, vagy veszélyezteti a program zavartalan lefolyását. 9. Egyéb rendelkezések 9.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadók. 9.2. A Center fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására, melyről a Résztvevőket megfelelő időben értesíti. Jelen Általános Szerződési Feltételek [Dátum]-tól érvényesek.
Tara Meditációs Center [Cím] [Telefonszám] [E-mail cím] [Weboldal URL]